Производствено оборудване

UV стерилизация sysтем

Автоматизиран заклифт

Производствено оборудване

UV дезинфекцияn тръба

Автоматична машина за опаковане

Производствено оборудване

Автоматична машина за термозапечатване

Усъвършенствана плесен